Skärmflygskolning

Vi har utbildning för både friflygning och paramotorflygning. Se under “utbildning”