PM1

7 000 kr

PM1 behörighet

Kategori:

Beskrivning

Inträdeskrav:

 • Att ha elevbehörighet
 • OBS! Ha egen utrustning, vi har inga motorskärmar eller motorer till denna kurs. Där av det lite billigare priset…

Kurslängd: 3-5 dagar
Pris: 5500 kr
Kursort: Sala / Västerås Västmanland
Kursens delmoment (se även elevkortet)

  • Faktorer som ger lyftkraft, kunna förstå och koppla dessa till verkliga förlopp i luften.
  • Väjningsregler.
  • Taktik för platsbunden flygning, att flyga ”i tratten”.
  • Luftens temperatur. Stabil och labil skiktning, inversion. Grundläggande förståelse för skillnaden mellan skiktning och hävning, på nivån ”varför blir det termik?”.
  • Typiska moln. Cumulusmolns utveckling. Hur nära ett moln flyger man? Molntyper som signalerar varning. Hur uppstår molnsug? Grundläggande om skillnaden mellan torr- och fuktadiabat.
  • Varmfront, kallfront. Tecken på fronter och väderomslag.
  • Skillnader i vädrets utveckling på plattland respektive bergslandskap.
  • Källor till termik, hitta respektive undvika termikblåsor.
  • Olika tänkbara förlopp när man stöter på termik i luften. Skärmens dynamik – hantera bromsarna för att hålla skärmen ”rakt över huvudet”. Risker med termik på låg höjd.
  • Skillnaden mellan spinn och spiral, möjlig orsak till dessa samt deras förlopp. Vilken åtgärd ska vidtas?
  • Stall, i vilka situationer finns risk? Vilka faktorer påverkar stallhastigheten? Hur kan stall användas med avsikt?
  • Flera sätt att ta ned höjd i oönskat stig.
  • Kravatt i luften, hur undvika, hur reda ut?
  • Vilka flyglägen är skäl till nödskärmskast?
  • Planering av ett icke platsbundet flyg (distans- eller sträckflyg). Strategi och taktik för att alltid hitta säker landning.
  • Taktik för landning i turbulent miljö.
  • Var får jag flyga? Var skaffar jag kunskap om detta? Tolka en flygkarta.
  • Skillnaden mellan C-och G-luft, CTR, TMA, flygsportsektor.
  • Olika sätt att ange höjd: meter, fot, flygnivå (FL).
  • Användning av radio i luften.