Paramotor 1 (PM1)

Grundkurs för skärmflygning med motor (Paramotor 1, PM1)

Kategori:

Beskrivning

Detta är en utbildning som följer skärmflygförbundets regler och leder fram till en licens med behörighet att flyga paramotor (Paramotor 1, PM1).

Inträdeskrav:

 • Att ha elevbehörighet
 • OBS! Ha egen utrustning, vi har inga motorskärmar eller motorer till denna kurs.

Kurslängd: 3-5 dagar
Pris: 7000 kr
Kursort: Sala / Västerås Västmanland
Kursens delmoment:

 • Faktorer som ger lyftkraft, kunna förstå och koppla dessa till verkliga förlopp i luften.
 • Väjningsregler.
 • Taktik för platsbunden flygning, att flyga ”i tratten”.
 • Luftens temperatur. Stabil och labil skiktning, inversion. Grundläggande förståelse för skillnaden mellan skiktning och hävning, på nivån ”varför blir det termik?”.
 • Typiska moln. Cumulusmolns utveckling. Hur nära ett moln flyger man? Molntyper som signalerar varning. Hur uppstår molnsug? Grundläggande om skillnaden mellan torr- och fuktadiabat.
 • Varmfront, kallfront. Tecken på fronter och väderomslag.
 • Skillnader i vädrets utveckling på plattland respektive bergslandskap.
 • Källor till termik, hitta respektive undvika termikblåsor.
 • Olika tänkbara förlopp när man stöter på termik i luften. Skärmens dynamik – hantera bromsarna för att hålla skärmen ”rakt över huvudet”. Risker med termik på låg höjd.
 • Skillnaden mellan spinn och spiral, möjlig orsak till dessa samt deras förlopp. Vilken åtgärd ska vidtas?
 • Stall, i vilka situationer finns risk? Vilka faktorer påverkar stallhastigheten? Hur kan stall användas med avsikt?
 • Flera sätt att ta ned höjd i oönskat stig.
 • Kravatt i luften, hur undvika, hur reda ut?
 • Vilka flyglägen är skäl till nödskärmskast?
 • Planering av ett icke platsbundet flyg (distans- eller sträckflyg). Strategi och taktik för att alltid hitta säker landning.
 • Taktik för landning i turbulent miljö.
 • Var får jag flyga? Var skaffar jag kunskap om detta? Tolka en flygkarta.
 • Skillnaden mellan C-och G-luft, CTR, TMA, flygsportsektor.
 • Olika sätt att ange höjd: meter, fot, flygnivå (FL).
 • Användning av radio i luften.

Se även utbildningsmanual för Paramotor 1 (PM1)