Bergsbehörighet

Bergsbehörighet

Kategori:

Beskrivning

Inträdeskrav: Studentbehörighet

Kurslängd: 2-3 dagar
Pris: 3500 kr

Kursort: Gesunda eller Ålleberg
Kursens delmoment (se även elevkortet)

  • Tandemflyg (frivilligt)
  • Hantering av nödskärm, checklista
  • Flyg under uppsikt och guidning av instruktör
  • Teori – sker i samband med flygningen
  • Teoriprov och rättning